Du leser
Lærlingen «Ida» (21): – Kan de ikke bare forstå at vi ikke vil bli klådd på?

Lærlingen «Ida» (21): – Kan de ikke bare forstå at vi ikke vil bli klådd på?

Jeg blir skuffet når jeg leser artikler i Bygg.no om Ida(21) som opplever seksuell trakassering, fysisk og verbalt. Når den ansatte opplever kritikkverdige forhold, har en rett til å si fra. I artikkelen kommer det frem at Ida har sagt fra.  Arbeidsgiver har plikt til å undersøke varselet, ta tak i problemet og gjøre noe med det. I Ida sitt tilfelle ble det behandlet som en personalsak!

Den som sier fra skal skjermes mot gjengjeldelse. Dersom den ansatte opplever gjengjeldelse kan en kreve erstatning fra arbeidsgiver. Ida opplevde gjengjeldelse, og hun kan da kreve erstatning.

Vi leverer løsningen MittVarsel.no, som er en portal for tilrettelegging for varsling om kritikkverdige forhold. Vi hjelper arbeidsgivere & verneombud å utarbeide etiske retningslinjer og rutiner for varsling.
Men jeg innser at mennesker ikke vil endre seg pga et system.Det at en vet at det finnes en portal som gjør det mulig å varsle vil nok virke preventivt for noen, men det er holdningene vi må jobbe med for å kunne endre atferd! 

Da kan det være lurt å tenke på hvordan min oppførsel på arbeidsplassen kan påvirke bunnlinjen i selskapet!

Om jeg oppfører meg dårlig mot en kollega, og den personen  opplever det som  trakassering kan den personen bli sykemeldt og/eller velger å slutte. Et dårlig arbeidsmiljø skaper lavere effektivitet, og der igjen lavere lønnsomhet. 
Dårlig arbeidsmiljø fører til at flere dyktige arbeidstakere slutter. Bedrifter med dårlig rykte kan slite med å tiltrekke seg god arbeidskraft. Og hva med anbudsprosesser? Vil bedrifter med dårlig omdømme bli førstevalg som leverandør til nye prosjekter?

Når bedriften har færre oppdrag, går lønnsomheten ned! Dårlige resultater ender ofte med permitteringer og oppsigelser.

For å snu denne trenden bør en utarbeide etiske retningslinjer og få alle ansatte til å signere på at de har lest dem og at de vil tilstrebe å holde seg innenfor regler og normer i bedriften. Så bør en legge til rette for at alle kan varsle til den eller de som har ansvar til å gjøre noe med det. Deretter er det viktig at ledelsen tar et varsel på alvor handler i tråd med retningslinjene. Når kollegaer kjenner til konsekvenser ved å ikke følge spillereglene vil en se at det lønner seg å endre adferd.

Les artikkelen i Bygg.no her:

http://www.bygg.no/article/1435488

Vis kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Din e-post blir ikke publisert.

© 2020 Varslingsnytt publiseres av Digitaliq AS som driver MittVarsel.no