Du leser
Hvordan nå frem med en løsning når lederen er problemet?

Hvordan nå frem med en løsning når lederen er problemet?

Jeg er nominert til Fredrikke Qvam-prisen i Bergen og det er flott for det gir oss anledning til å få oppmerksomhet rundt tema varsling om kritikkverdige forhold. 

Som medeier og daglig leder i Digitaliq jobber vi hver eneste dag med å dele informasjon om regelverk rundt varsling og gi råd i forhold til utarbeidelse av etiske retningslinjer, prosedyrer for håndtering av et varsel, trygge den som varsler, den det varsles om, samt å hindre uvedkommende å få innsyn i personsensitiv informasjon. 

Jeg snakket med en personalsjef for en tid tilbake og hun sa til meg at «alle som varsler burde fått belønning». Dette er så rett!

Trygge og gode ledere tilrettelegger for varsling. De signaliserer til sine ansatte at alle følger Arbeidsmiljøloven, organisasjonens etiske retningslinjer, samt at ledelsen vil håndtere varsling på en god måte i henhold til skrevne varslingsrutiner. På denne måten viser ledelsen at de bryr seg om sine ansatte — noe som gir et bedre arbeidsmiljø, høyere effektivitet, lavere sykefravær og bedre lønnsomhet. Men…

  • FAFO undersøkelsen fra 2019 viser at 16% av ansatte i norske bedrifter har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som burde vært stoppet. 
  • 7 av 10 svarer at leder er ansvarlig for det kritikkverdige forholdet
  • Halvparten av de som kjenner til kritikkverdige forhold velger å ikke varsle. Den viktigste grunnen til å ikke varsle er frykt for konsekvenser.
  • 19% av dem som varsler opplever negative sanksjoner.
  • 1 av 5 som har varslet svarer at karrieremulighetene blir ødelagt.

Dersom du har sett serien «Heksejakt» på TV2 forstår du hvilket press en varsler kan utsettes for. 

Destruktiv ledelse er ødeleggende for arbeidsmiljøet. Så når vi vil selger inn MittVarsel.no opplever vi ofte et dilemma i vår markedskommunikasjon: Mange ledere har ikke kjennskap til regelverket, og en del av dem vi snakker med ser ikke verdien i å utarbeide rutiner og tilrettelegge for varsling. For å selge den digitale løsningen MittVarsel.no er vi avhengig av at lederen ser nytteverdien av å investere i et digitalt system. Men dersom det er lederen selv som er problemet, så betyr det at styre og eiere vil få kjennskap til hvordan bedriften drives.

Er det derfor noen ledere takker nei til en digital løsning for tilrettelegging for varsling om kritikkverdige forhold?

I fremtiden er jeg redd for at flere ansatte vil overse eller snu seg bort når de er vitne til kritikkverdige forhold; de orker ikke å bli involvert. Den som opplever kritikkverdige forhold mot seg selv blir sykmeldt og/eller ser seg om etter ny jobb. 

Er det et slikt arbeidsmiljø vi ønsker oss?

Det er på tide å ta grep! 

Hilsen Randi Hoff,

Nettside: Mittvarsel.no
Mobil: 93 25 93 72
E-post: randi@digitaliq.no

Vis kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Din e-post blir ikke publisert.

© 2020 Varslingsnytt publiseres av Digitaliq AS som driver MittVarsel.no