Du leser
Er det nå du skal få på plass et system for varsling om kritikkverdige forhold?

Er det nå du skal få på plass et system for varsling om kritikkverdige forhold?

Norge og resten av verden bråbremset og det ble stille!

Reiser, møter, kurs og konferanser kanselleres og flere av oss har fått hjemmekontor.

For noen av oss koker det i forhold til aktiviteter knyttet til bemanningssituasjon, informasjon til ansatte og kommunikasjon i forhold til NAV og andre offentlige myndigheter.

Når det har gått noen dager får du kanskje anledning til å se på alle de oppgavene som ligger i «to do listen»

Dersom du vurderer å innføre en digital kanal for varsling, så kan vi hjelpe deg med det.

MittVarsel.no er en portal hvor du som arbeidsgiver gir den ansatte anledning til å varsle om kritikkverdige forhold

  • Arbeidsgiver kan ha dialog med varsler, selv om en varsler anonymt
  • Den som varsler kan laste opp filer som er viktig for å behandle saken
  • Saksbehandling foregår i systemet
  • MittVarsel.no har egen kommunikasjonsløsning knyttet til hver sak slik at en kan invitere inn flere som kan tilføre informasjon til en sak uten at de får lese om saken
  • Du får melding på e-post om at det ligger en sak i systemet som må behandles
  • Informasjon i MittVarsel.no gir deg anledning til saksbehandling og trygg lagring i henhold til Arbeidsmiljøloven og GDPR
  • Ingen sensitiv informasjon sendes vie e-post
  • Du får hjelp til å sette opp etiske retningslinjer og rutiner for varsling.

E-post: post@digitaliq.no
Tlf: 93259372

Vis kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Din e-post blir ikke publisert.

© 2020 Varslingsnytt publiseres av Digitaliq AS som driver MittVarsel.no