Du leser
Redd for å varsle om kritikkverdige forhold?

Redd for å varsle om kritikkverdige forhold?

I serien «Heksejakt» som er TV 2s storsatsing denne våren, dreier temaet seg nettopp om dette viktige temaet varsling og konsekvensene av varsling. Seriens hovedperson Ida Waage jobber som økonomiansvarlig i et ledende advokatfirma. Hun oppdager at bedriften driver med hvitvasking av penger, og velger å varsle til ledelsen. Ikke bare går hun igjennom ulike stadier av frustrasjon, frykt og anger fordi det er en påkjenning å skulle stå i det, men i tillegg opplever hun å bli forfulgt og truet. De sletter bevis og prøver å få Ida Waage ut av firma.

Selv om dette er fiksjon, så skjer historier som dette daglig i det norske arbeidsliv. Ifølge FAFO undersøkelsen fra 2018 om varsling i Norsk arbeidsliv viser det seg at hele 19% fikk negative reaksjoner/sanksjoner etter varsling på arbeidsplassen. Å bli fratatt arbeidsoppgaver og irettesatt av leder var de hyppigste.

Én av fem svarte at karrièremulighetene ble ødelagt. 33 prosent av varslerne opplevde å få positive reaksjoner.

  • Fire av ti opplevde at det hjalp å varsle (varslingeffektivitet).
  • Det er vanskeligst å varsle om psykososiale forhold.
  • Det oppleves også mer utfordrende når den ansvarlige for det kritikkverdige forholdet har en høy posisjon i virksomheten.

Gjengjeldelse omfatter både formelle og uformelle sanksjoner og kan foregå både åpent og skjult.

Arbeidsmiljøloven forbyr gjengjeldelse som følge av varsling. I §2 A-4 fremgår det at med gjengjeldelse menes «enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet». Varslere har nå rett til å kreve erstatning for økonomisk tap uten hensyn til arbeidsgivers skyld.

«Enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet».

De fleste er redde for gjengjeldelse og tenker på belastningen og følgene for dem selv og for organisasjonen. Konsekvensene av varsling kan gjøre det vanskelig å si ifra. Men kritikkverdige forhold må sees på og forebygges på arbeidsplassen. Det er med på å gjøre arbeidsplassen tryggere, forhindrer en fryktkultur og skaper et bedre psykososialt miljø.

Ifølge den nye loven om varsling som trådte ikraft 01.01.2020, er alle arbeidsplasser med mer en fem ansatte pliktig til å ha varslingprosedyrer. Dersom det blir varslet om kritikkverdige forhold, må det være dokumentert at det er forsøkt å gjøre noe med saken. Med varslingsystemet til Mittvarsel.no, kan du være sikker på at du varsler trygt og at behandlingen følger GDPR og arbeidsmiljøloven. Her har du også muligheten til å varsle anonymt og med chattefunksjon.

Er du interessert i vårt varslingsystem? Kontakt Mittvarsel.no

Vis kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Din e-post blir ikke publisert.

© 2020 Varslingsnytt publiseres av Digitaliq AS som driver MittVarsel.no