Du leser
Identiteten din kan bli avslørt når du varsler om kritikkverdige forhold med fullt navn!

Identiteten din kan bli avslørt når du varsler om kritikkverdige forhold med fullt navn!

Dersom du varsler om kritikkverdige forhold og tror at arbeidsgiver vil holde din identitet skjult for den eller de du varsler om så tar du feil!

Arbeidsgiver kan trygge den som varsler om at identitet skal holdes skjult, men gjennom GDPR (personvernforordningen) og personopplysningsloven har den eller de omvarslede rett til å vite hvem som har varslet. Arbeidsgiver kan pålegge tillitsvalgt og verneombud om tauhetsplikt, men det innebærer ikke å holde identitet til varsler skjult.

Et bilde som inneholder person, klær, mann, stående

Automatisk generert beskrivelse

Advokatfullmektig Irene Hagen har skrevet en masteroppgave om GDPRs konfidensialitetsprinsipp ved varsling av kritikkverdige forhold. Hun har foretatt en kritisk analyse av bestemmelsene i GDPR for å finne ut om varsleren har vern mot at hans eller hennes identitet gjøres kjent for den det varsles om. Kortversjon er presentert i Jurdika:

https://juridika.no/innsikt/gdpr-og-varsling

Så hvorfor er vi redd for negative sanksjoner?

I mange tilfeller plikter vi å varsle om kritikkverdige forhold, og andre ganger har vi rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Når 7 av 10 kritikkverdige forhold handler om destruktiv ledelse forstår vi hvorfor man unnlater å varsle. 

Undersøkelser uført av FAFO viser til at:

  • 16% av arbeidstagere i Norge har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. 
  • 50% har meldt fra til den eller de i bedriften som kan gjøre noe med det.
  • 19% av de som varsler opplever negative reaksjoner og sanksjoner etter at de har sagt fra. 

(kilde: https://www.fafo.no/index.php/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/varsling-i-norsk-arbeidsliv-2018)

Vi anbefaler deg å varsle anonymt eller via en advokat som arbeidsgiver har avtale med

Dersom du skal varsle om kritikkverdige forhold og under ingen omstendigheter vil at din identitet skal bli kjent for omvarslede, bør du varsle anonymt eller via en advokat som din bedrift har avtale med.

Den som varsler anonymt gjennom MittVarsel.no kan forbli anonym gjennom hele prosessen. Du kan logge deg inn og supplere med informasjon og ha dialog med saksbehandler.

Samfunnet kan spare 12 milliarder per år ved å tilrettelegge for varsling!

En rapport fra Varslerutvalget som er et offentlig utvalg konkluderer med at samfunnet kan spare inntil 12 milliarder i året ved å tilrettelegge for varsling om kritikkverdige forhold. Det lønner seg ved at gode rutiner og etiske retningslinjer virker forebyggende, trivsel går opp, sykefravær går ned, og produktivitet øker. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MgqgX0/offentlig-utvalg-varsling-er-loennsomt-kan-spare-samfunnet-for-inntil-12-milliarder-kroner

Vil du vite mer om MittVarsel.no?

For spørsmål om MittVarsel.no, kontakt oss på mobil 93 25 9372

post@mittvarsel.no

Du kan også melde deg på webinar https://web.mittvarsel.no/webinar

Vis kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Din e-post blir ikke publisert.

© 2020 Varslingsnytt publiseres av Digitaliq AS som driver MittVarsel.no